Dekanat żywiecki

Utworzony przez bpa Piotra Gembickiego dekanat żywiecki objął swoim zasięgiem całą żywiecczyznę, oraz część ziemi bielskiej. Tereny te, położone na pograniczu Małopolski i Śląska, już od czasów rozbicia dzielnicowego zmieniała swoją przynależność państwową. Związane z kasztelanią oświęcimską około roku 1179 zostały podarowana przez Kazimierza Sprawiedliwego, księciu raciborsko-oświęcimskiemu Mieszkowi Plątonogiemu i jego potomkom. Pod koniec XIII w. cała Żywiecczyzna wraz z księstwem oświęcimskim, znalazła się w posiadaniu księcia cieszyńskiego Mieszka. Temu księciu przypisuje się pomiędzy 1281 a 1317 r. lokalizację, położonego w centrum ziemi żywieckiej miasta Żywca, które na dokumencie lennym księcia oświęcimskiego Jana Scholastyka, wystawionym w Bytomiu 2 II 1327 r. dla króla czeskiego Jana Luksemburskiego, figuruje jako miasteczko. W dwanaście lat po śmierci księcia oświęcimskiego Kazimierza (zm. w 1433 r.), 19 I 1445 r., zgodnie z wolą zmarłego, podzielono dotychczasowe księstwo oświęcimskie pomiędzy dorosłych już synów Kazimierza, Wacława, Przemysława i Janusza (Jana III). Temu ostatniemu w udziale przypadła ziemia oświęcimska, później także Ujazd i Gliwice, oraz ziemia żywiecka, która w myśl traktatu miała nigdy nie być dzielona i zawsze przynależeć do księstwa oświęcimskiego Taki stan przetrwał do 1457 r., kiedy po długotrwałych pertraktacjach, 21 II tegoż roku w Gliwicach został zawarty traktat, na mocy którego Janusz Oświęcimski (Jan III), za zgodą swoich braci, Wacława i Przemysława, za sumę 50 000 grzywien groszy praskich sprzedał królowi Polski Kazimierzowi Jagiellończykowi księstwo oświęcimskie, a wraz z nim Żywiecczyznę. W 1476 r. król Kazimierz Jagiellończyk nadał ziemię żywiecką dziedzicznie, za zasługi, Piotrowi Komonieckiemu (zm. 1476 r.) herbu Korczak, wpływowemu magnatowi polskiemu i słowackiemu. Prawo do tych terenów ponownie potwierdził syn Kazimierza Jagiellończyka, król Jan Olbracht na rzecz wnuków Piotra: Jana Komorowskiego – kasztelana Oświęcimskiego i Wawrzyńca – późniejszego sekretarza króla Zygmunta Starego. W rękach Komorowskich dobra żywieckie znajdowały się aż do końca XVII w., kiedy po śmierci Krzysztofa Komorowskiego (zm. 1608 r.), Żywiecczyzna została podzielona na trzy „państwa”: suskie, ślemieńskie i żywiecko – łodygowickie. Rozpad fortuny Komorowskich (ród ostatecznie wygasł w 1675 r.) rozpoczął się w 1618 r., kiedy to dobra łodygowickie przeszły w ręce księcia Jerzego Zbarskiego, kasztelana krakowskiego, a później rodziny Warszyckich. Z kolei dobra żywieckie, Mikołaj Komorowski oddał w 1624 r. w zastaw królowej Konstancji, żonie Zygmunta III Wazy, a dobra suskie i ślemieńskie przez małżeństwo weszły w wiano rodziny Wielopolskich. Ci ostatni, za sprawą Jana Wielopolskiego, stolnika koronnego, w 1678 r. za 600 000 zł pol. wykupili od egzekutorów testamentu króla Jana Kazimierza dobra żywieckie z prawem dziedziczenia. W ten sposób Wielopolscy odbudowali dawną fortunę Komorowskich, zarządzając nią aż do XIX w.

Dekanat żywiecki, dekretem z 21 X 1644 r. utworzył z tzw. górskich parafii dekanatu oświęcimskiego, biskup Piotr Gembicki. Głównym postulatorem utworzenia nowego dekanatu był ks. Stanisław Kaszkowic, były dziekan oświęcimski.

Do dekanatu oświęcimskiego przed podziałem z 1644 r. należały:
1. Oświęcim
2.Włosienicę
3. Poręba Wielka
4. Grójec
5. Jawiszowice
6. Osiek
7. Dankowice
8. Bielany
9. Wilamowice
10. Stara Wieś
11. Witkowice
12. Nidek
13. Kęty
14. Czaniec
15. Bulowice
16. Pisarzowice
17. Kozy
18. Bestwina
19. Berełtowice
20. Lipnik
21. Mikuszowice
22. Wilkowice
23. Komorowice
24. Łodygowice
25. Rychwałd
26. Ślemień
27. Jeleśnia
28. Łękawica
29. Łodygowice
30. Lipowa
31. Radziechowy
32. Cięcina
33. Milówka
34. Rajcza
35. Żywiec Stary
36. Żywiec

W skład nowego dekanatu weszło dziesięć parafii, najdalej wysuniętych na południowy-zachód diecezji krakowskiej, z trzech stron zamkniętych granicami Rzeczpospolitej. Nowy dekanat tworzyły:
1. Żywiec
2. Rychwałd
3. Ślemień
4. Jeleśnia
5. Milówka
6. Radziechowy
7. Łodygowice
8. Lipnik
9. Komorowice
10. Bestwina

Głównym powodem utworzenia dekanatu żywieckiego, była duża odległość, jaką musieli przebyć proboszczowie z żywiecczyzny, udając się na kongregacje dziekańskie do Oświęcimia. Dodatkowym utrudnieniem były częste wystąpienia z brzegów rzek, a zwłaszcza Soły i Koszarawy, niezmiernie utrudniając podróż, a nierzadko ją po prostu uniemożliwiając. Urząd nowego dziekana, objął główny postulator utworzenia nowego dekanatu żywieckiego – ks. Stanisław Kaszkowic, były dziekan oświęcimski, proboszcz radziechowski i łodygowicki. Jego następcą w 1667 r. został Jan Nemetius, po którym w 1643 r. urząd ten objął Albert Symelius. Na jego miejsce w 1692 r. przyszedł Urban Kupiszowski, a w 1703 r. Jan Polak. Od 1735 r. urząd dziekana pełnił Błażej Maryńczak, po którym nastał w 1750 r. Wojciech Bielewicz. Ostatnim dziekanem żywieckim doby przedrozbiorowej, był ks. Walentyn Frankiewicz. Uroczysta introdukcja nowego dziekana, a zarazem pierwsza kongregacja zwyczajna, odbyła się w Żywcu. Uroczystości rozpoczęto wielkim nabożeństwem z wotywą o Duchu Św. w kościele farnym pw. Narodzenia NMP, po których nowy dziekan Stanisław Kaszkowic, wydał w szpitalu żywieckim wystawne przyjęcie.

Pierwsze wiarygodne wzmianki o parafiach, które w 1644 r. weszły w skład dekanatu żywieckiego, pochodzą z księgi zawierających najstarszy zachowany spis świętopietrza z lat 1325 – 1327. Na jego podstawie można stwierdzić, iż przed 1325 r. istniała już miejska parafia w Żywcu oraz parafia w Bestwinie, Lipniku i Komorowicach. Jan Długosz w Liber beneficiorum pisanym w latach 1470 – 1480 oprócz parafii w Żywcu, Bestwinie, i Lipniku, wymienia także parafie w Łodygowicach, Rychwałdzie i w Radziechowach. Za datę powstania parafii w Radziechowach powszechnie przyjmuje się rok 1390. Tuż przed powstaniem dekanatu żywieckiego w 1628 r. do życia powołano parafie w Jeleśni i Milówce. Ostatnią parafię w tym dekanacie erygowano w 1672 r. w Ślemieniu.

Centrum nowego dekanatu stanowiła, miejska parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żywcu. Obejmowała ona filię w Starym Żywcu z kościołem pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty, oraz wsie: Trzebinię, Sporysz, Zabłocie, Pietrzykowice, Zarzecze, Międzybrodzie, Zadziel, Przyłęków, Czernichów, Świnna, Tresna, Moszczanica i Sienna. Od strony północno – wschodniej, do parafii żywieckiej przylegała parafia św. Mikołaja w Rychwałdzie. Swoim zasięgiem obejmowała ona Rychwałd, Gilowice z filialnym kościołem św. Andrzeja, Łękawice z filialnym kościołem św. Michała Archanioła, a także Rychwałdek, Pewel, Okrajnik, Kocierz, Łysinę, Stodołżyska, Huciska i Gorzków. Tuż za parafią w Rychwałdzie od strony wschodniej, rozciągała się granicząc z już z dekanatem oświęcimskim, niewielka parafia skupiona wokół kościoła pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu. Swoim zasięgiem najmłodsza parafia dekanatu żywieckiego obejmowała Las, Kurów i Koczoń. Od strony północno – zachodniej do parafii w Żywcu przylegała rozległa parafia pod wezwaniem ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. Na jej terenie znajdowały się kościoły filialne: św. Michała Archanioła w Wilkowicach i św. Barbary w Mikuszowicach. Ponadto w skład parafii wchodziły wsie: Rybarzowice, Bierna, Buczkowice, Godziszka, Szczyrk, Bystra, Huciska, Glemieniec, Kalna, Meszna i Zwierzyniec. Tuż za parafią łodygowicką na północny zachód leżała niewielka parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Lipniku, obejmująca Straconkę, Białą i Zarębniki. Najdalej wysuniętymi parafiami dekanatu żywieckiego w stronę północno – zachodnią były parafie w Komorowicach i Bestwinie. Parafia św. Jana Chrzciciela w Komorowicach swoim zasięgiem obejmowała same Komorowice (Berałtowice) i Hałcnów. Z kolei do parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie należały: Pasieki Janowiec i Kaniów. Na południe od centralnie położonej parafii w Żywcu, rozciągała się parafia św. Marcina z Tours w Radziechowach, która swoim zasięgiem obejmowała wsie: Lipową z filialnym kościołem św. Bartłomieja, Cięcinę z filialnym kościołem św. Katarzyny oraz Wieprz, Juszczynę, Bystrą, Brzuśnik, Ostre i Leśną. Z kolei na południowy wschód od parafii żywieckiej znajdowała się parafia św. Wojciecha w Jeleśni, do której przynależały: Krzyżowa, Przyborów, Koszarawa, Korbielów, Sopotnia, Głębokie, Biadaszków, Mutne, Pewel i Huciska. Najdalej wysuniętą na południe parafią dekanatu żywieckiego była ujęta z trzech stron granicą Rzeczpospolitej, parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Milówce. Swoim zasięgiem obejmowała Cisiec, Żabnicę, Kamesznicę, Śmierlawkę, Nieledwię, Rajczę, Rycerkę, Ujsoły, Sól i Szare. Struktura dekanatu żywieckiego do 1772 r. nie uległa zmianie.
Zebrał i opracował ks. Szymon Tracz

źródło: http://www.parafia.milowka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=129

 

 

This entry was posted in Kościoły i Parafie Żywiecczyzny. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.