Gruszka

Drzewo genealogiczne Mateusz Gruszka ur. 1768

Monografia rodziny.

Najstarsze zdarzenie, do jakiego udało mi się do tej pory dotrzeć, to fakt zawarcie związku małżeńskiego. Zdarzenie to miało miejsce 03-02-1795 roku na żywiecczyźnie w miejscowości Rajcza. W tamtejszym drewnianym kościele, który został wybudowany w 1674 roku przed ołtarzem stanęli  Mateusz Gruszka i Anna z domu Kiełbasa. Poświęcenia  kościoła dokonał  8 maja 1674 roku  ks. Wojciech Symeliusz. Ze związku Mateusza i Anny narodziło się dziewięcioro dzieci: sześć dziewczynek, oraz trzech chłopców. Najstarsza Barbara ur. 29-11-1795,  Józef 19-03-1797, Regina 23-08-1801, Jan 12-01-1804, Magdalena 12-02-1805, Katarzyna 05-10-1807, Małgorzata 23-02-1809, Wojciech 07-03-1811 oraz Maria 14-03-1814,

Jednak z dokumentacji wynika iż mieszkali oni w miejscowości Ujsoły  na co wskazuje dokument o nadaniu polany Żebrakówki przez hrabiego Andrzeja Wielopolskiego datowanego na październik 1813 roku.

Moim przodkiem był Wojciech Gruszka, który 17-02-1833 również w Rajczy poślubił Reginę z domu Kocoń. Z tego związku małżeńskiego w dniu 17-10-1840 roku urodził się syn Marcin.

Niestety do tej pory nie udało mi uzyskać informacji czy Marcin Gruszka miał rodzeństwo.

( Podczas wizyty w 2012 roku w Parafii w Rajczy udało się ustalić iż Marcin miał starsze rodzeństwo, Wojciech (ur.17.04.1835) oraz Maria (ur.21.01.1837)

Mając 26 lat, dnia 18-02-1868 roku, również w Rajczy, Marcin poślubił Reginę z domu Szporek. Z tego związku urodziło się czworo dzieci: Najstarszy Michał ( mój pradziadek), urodził się 16-08-1869 w miejscowości Ujsoły. W dniu 09-11-1871 urodziła się jego siostra Katarzyna ( po mężu Szatanik) a następnie w dniu 03-12-1875 druga siostra Regina ( po mężu Biber) . Najmłodszym potomkiem był Wawrzyniec, który przyszedł na świat 12-04-1881.

CDN… jak czas pozwoli